Privacy Policy

Privacy policy voor Music - Code, eigenaar van www.musiccode.nl

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Music - Code omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Music - Code en Leerlingen van alle muzieklessen die worden gegeven (hierna: “de gebruiker” of “jij”). Music - Code acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort mogelijk te houden en begrijpelijk te maken. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met Mike Alsemgeest via: info@musiccode.nl In het algemeen kan Music - Code gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment, dat een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website, of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren en om die te verbeteren, voor marketing doeleinden.

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS
Music - Code kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:Direct van jou - Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of les volgt bij ons en je ons daarom je persoonlijke gegevens geeft. Via eigen website - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Music - Code via de website die Music - Code beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit is de website: musiccode.nl.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Music - Code kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Music - Code van jou kan verzamelen zijn:
⛤ Contact gegevens - Zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
⛤ Website gegevens - Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website of app. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid”;
⛤ Door jou publiekelijk geplaatste gegevens - Zoals op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
⛤ Gegevens van minderjarigen - In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?
Music Code kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je les volgt bij ons, zodat wij:
⛤ De juiste gegevens op de factuur kunnen vermelden;
⛤ Hulp op afstand kunnen bieden via bijvoorbeeld mail;
⛤ Facturen kunnen versturen naar het juiste adres.
Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen ⛤ Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze diensten te verbeteren;
⛤ Om e-mails te sturen, zoals extra informatie voor lessen en herinneringen aan openstaande facturen;
⛤ Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij jouw
gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom fraude of andere misdrijven te voorkomen. Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

WAAR JE TOESTEMMING VOOR HEBT GEGEVEN
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden door verder te gaan met lessen na de proefles geef je ons toestemming:
⛤ Om contact met je op te nemen met informatie. Dit kan via e-mail, Telefoon, SMS, of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, stuur hiervoor een mailtje naar: info@musiccode.nl
⛤ Om de juiste gegevens te vermelden op de factuur over de geleverde diensten
⛤ Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze website (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);

MET WIE DELEN WE GEGEVENS?
Websites van derden Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Music - Code waarnaar Music - Code linkt of social media buttons op onze website waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Music - Code is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Music - Code raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

                     JOUW KEUZES EN RECHTEN
Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:
⛤ Je kunt zelf je account en voorkeuren bij ons aanpassen door een mail te sturen naar: info@musiccode.nl
⛤ Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons “Cookiebeleid”.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je een mail sturen naar: info@musiccode.nl

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN
Music - Code doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

CONTACT OPNEMEN
Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is Mike Alsemgeest er om te helpen. Je kunt contact opnemen via info@musiccode.nl

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Music - Code behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Music - Code te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij - indien nodig - ook toestemming.

Laatste wijziging 18 juli 2018
Music - Code
Meidoornhof 59
2678RG, De Lier
kvk nummer: 59972440